Administrație și dezvoltare comunitară

Ne dorim o Românie cu o administrație publică locală integră și competentă, care să acționeze pe baza principiilor solidarității și cooperării teritoriale, care să câștige respectul și încrederea cetățenilor prin onestitate și transparență în gestionarea resurselor publice în interes local, prin servicii publice de calitate, onorarea promisiunilor și asumarea rezultatelor activităților.

O administrație publică, eficientă și responsabilă, capabilă de îmbunătățire continuă, care oferă servicii accesibile și de calitate cetățenilor și mediului de afaceri din România, pentru a contribui la bunăstarea tuturor și la consolidarea coeziunii sociale.

Direcții de acțiune

  • îmbunătăţirea cadrului legislativ de cooperare interinstituţională  prin atragerea de resurse necesare instituţiilor cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de orice fel  și în special a situațiilor  de criză, în baza unui proces riguros și eficient de planificare;
  • asigurarea resurselor materiale şi umane necesare instituţiilor cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de criză, în baza unui proces de planificare;
  • realizarea infrastructurii necesare pentru implementarea procesului de digitalizare a comunității, în scopul eficientizării activității aparatului administrativ și a creșterii calității serviciilor;
  • contribuția la realizarea strategiilor de dezvoltare locală integrată și sustenabilă, în mod participativ, cu implicarea instituțiilor publice, a ONG-urilor, cetățenilor și a mediului privat.
  • promovarea femeilor în funcții pe criteriul meritocrației și promovarea egalității de gen.