Sănătate

Sănătatea reprezintă un drept fundamental constituțional al cetățenilor. Accesul la servicii medicale de calitate este esențial pentru un sistem medical modern.

Direcții de acțiune

 • crearea și modelarea unui sistem de sănătate care să aibă în vedere situarea pacientului/cetățeanului în centrul acestui sistem;
 • colaborarea cu instituțiile statului din zona educației, socialului, pentru identificarea măsurilor prin care se creează un mediu socio-economic sigur, propice unei vieți de calitate;
 • încurajarea mediului privat sanitar, dezvoltarea cooperării între stat și privat;
 • încurajarea controalelor medicale regulate prin campanii de informare, caravane medicale și facilitarea accesului la serviciile de asistență medicală primară (inclusiv vizitele la domiciliu).
 • modernizarea infrastructurii medico sanitare;
 • accesul la servicii de asistență medicală comunitară – rețea complementară medicinei de familie, prin utilizarea telemedicinei in special la comunitățile izolate;
 • implementarea unui sistem informatic care permite accesul imediat la un nivel de expertiză superior și facilitează deciziile medicale corecte;
 • dezvoltarea rețelei de centre de recuperare și reabilitare, sprijinirea serviciilor de îngrijire paliativă și la domiciliu;
 • proiecte și programe naționale de sănătate dimensionate pe nevoile reale ale populației;
 • promovarea și dezvoltarea unor concepte noi care să crească concurența instituțională pe piața sănătății concomitent cu procesul de încurajare a dezvoltării personale și profesionale a personalului medical.
 • suplimentarea de fonduri europene pentru construirea de spitale și pentru modernizarea accelerată a spitalelor deja existente.
 • dezvoltarea unor instrumente care să permită creșterea rezilienței angajaților, inclusiv a rezilienței emoționale
 • promovarea conceptului de wellbeing/stare de bine la locul de muncă