Antreprenoriatul feminin are un rol esențial în dezvoltarea economică și socială a României

Pornind de la o serie de propuneri concrete cu privire la consolidarea și dezvoltarea antreprenoriatului românesc în general, și a celui feminin în special, transmise recent către executiv, Organizația Femeilor Antreprenor din România (OFA) a participat ieri, 9 august 2023, la o reuniune de lucru la invitația guvernului României organizată inclusiv în perspectiva demersului României de aderare la OCDE – Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Întâlnirea a fost coordonată de Roxana Mînzatu, Secretar de Stat, Coordonator a Departamentului pentru Evaluare Integrată și Monitorizarea Programelor Finanțate din Fonduri Publice și Europene.

La reuniune au participat, din partea executivului: Natalia Intotero – Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse; Elena Tudor – președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție; Luca Niculescu – Secretar de Stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Coordonator național pentru procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE); Cristian Vasilcoiu – Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale; Casian Nițulescu – Secretar de Stat în cadrul Ministerului Energiei; Lucian Ioan Rus – Secretar de Stat în cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului; directori din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, al Ministerului Finanțelor și al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Delegația OFA UGIR a fost compusă din: Mirabela Miron – președintele patronatului OFA UGIR; Ana-Maria Icătoiu – vicepreședinte, coordonator departament „Surse de finanțare pentru proiecte de investiții și de cercetare – dezvoltare – inovare”; Marinela Strîmbulescu – președintele filialei OFA UGIR Gorj, expert finanțări nerambursabile; Liliana Marinescu – vicepreședinte OFA UGIR pentru Regiunea Sud-Est, expertă în domeniul agricol și al asociațiilor de fermieri; Mioara Iofciulescu – vicepreședinte, expert dezvoltare și producție energie electrică din surse regenerabile; Anișoara Radu – președintele filialei OFA UGIR Tulcea, expert dezvoltare antreprenorială; Florentina Mănăilă – președintele filialei OFA UGIR Buzău, expert în domeniul formării profesionale continue a adulților.

Cu referire la Dezvoltarea strategiei naționale pentru antreprenoriatul feminin, Mirabela Miron – președinte OFA UGIR, a prezentat un document amplu cuprinzând propunerile concrete ale patronatului nostru pentru crearea unui mediu de afaceri incluziv și echitabil în România, în care femeile antreprenor sunt încurajate, sprijinite și valorizate, document care prevede, printre altele, crearea unui cadru legislativ și a unor reglementări specifice care să susțină egalitatea de gen și de oportunități în toate domeniile de activitate, promovarea culturii antreprenoriale în sensul schimbării percepțiilor societății față de femeile antreprenor și îmbunătățirea accesului femeilor la resursele necesare începerii și dezvoltării unei afaceri.

OFA UGIR a prezentat și o serie de propuneri, măsuri și acțiuni concrete de sprijinire a antreprenoriatului feminin, cu accent pe:

  • dezvoltarea unor programe de finanțare bancară destinate femeilor antreprenor;
  • educație și formare specializată;
  • sprijin pentru accesul la piețe internaționale;
  • crearea de centre de sprijin pentru antreprenoriatul feminin;
  • promovarea egalității de gen în sectorul corporativ;
  • facilitarea accesului la tehnologie și inovare;
  • incluziune în zonele rurale.

Reprezentanții ministerelor de resort prezenți la întâlnire și-au arătat deschiderea pentru constituirea unor grupuri de lucru care să preia ideile prezentate, să le dezvolte împreună cu rețeaua de experte OFA UGIR și să le implementeze astfel încât să fie un sprijin real în dezvoltarea antreprenoriatului feminin în România.

Un moment focal al întâlnirii a fost discutarea Finanțărilor în implementare și în pregătire pentru mediul privat: Politica de Coeziune 2014-2020, respectiv 2021-2027; Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR); Planul Național Strategic pentru implementarea Politicii Agricole Comune (PNS PAC); schemele de ajutor de stat coordonate de către Ministerele Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (ConstructPlus), respectiv Agriculturii (InvestAlim) sau Finanțelor (HG 907, HG 332), programele de finanțare gestionate de Ministerul Energiei (Fondul pentru Modernizare, Electric Up).

Ana-Maria Icătoiu, vicepreședinte OFA UGIR, a arătat că, deși buna intenție trebuie recunoscută, „se lansează aproape simultan foarte multe apeluri de proiecte pe mai multe Programe (Regionale, Tranziție Justă, etc), ceea ce face ca antreprenorii să aibă dificultăți în a pregăti și depune proiecte valoroase, cu efect multiplicator real în economie (nu vor găsi consultanți profesioniști disponibili pentru că aceștia vor fi supraîncărcați, sau vor depune proiecte de slabă calitate scrise inhouse, sau vor apela la firme de consultanță fără experiență, apărute recent pe piață doar pentru a răspunde acestei nevoi bruște). Există șanse foarte mari de blocaje în implementare, sau chiar de absorbție scăzută. Este nevoie de transparență reală din partea sistemului public pentru a recâștiga încrederea antreprenorilor, pierdută în special în ultimii 4-5 ani.”

Reprezentantele OFA UGIR au făcut mai multe propuneri concrete de măsuri ce pot fi luate de către ministerele de linie și, respectiv, Autoritățile de Management responsabile de finanțările europene nerambursabile în așa fel încât cele circa 80 de miliarde de euro pe care România le are la dispoziție pentru perioada 2021-2027 (chiar 2029) să fie absorbite la un nivel cât mai ridicat prin proiecte valoroase, care să fie cu adevărat utile României. Printre aceste propuneri, se numără și cea care prevede ca, între momentul publicării versiunii finale a ghidurilor solicitanților (împreună cu grilele de punctaj) și momentul deschiderii propriu-zise a apelurilor de proiecte să existe o durată de cel puțin 60 de zile calendaristice, în așa fel încât solicitanții să aibă timp suficient pentru a-și pregăti cereri de finanțare de calitate.

Marinela Strîmbulescu, președinte OFA UGIR Gorj, a arătat că „noua politică agricolă a României nu reușește nici în acest exercițiu financiar să dezvolte sectorul mijlociu al fermierilor, sector ce dă sănătate oricărei economii și contribuie la produsul intern brut. De exemplu, vor exista linii de finanțare în Planul Național Strategic pentru implementarea Politicii Agricole Comune care vor  lăsa România la mâna importurilor, în special în ceea ce privește carnea de porc, sector ce se confruntă de câțiva ani cu pesta porcină. Nivelul scăzut de capitalizare a formelor asociative cu rol economic (7,9% grad de capitalizare pentru cooperative agricole) și finanțarea unor unități de procesare fără componentă obligatorie de procesare a producției proprii conduce la importuri masive în sectoarele deficitare”.

De aceea, aceasta a venit cu propunerea de a se scădea valoarea maximă a grantului nerambursabil și de a se impune un procent minim al materiei prime care să provină din producția proprie.

Liliana Marinescu, vicepreședinte OFA UGIR pentru Regiunea Sud-Est, a semnalat „problema gravă a clarificărilor trimise către teritoriu cu privire la anumite apeluri de proiecte prin care unii solicitanți sau beneficiari sunt incorect dezavantajați în evaluare sau implementare – este vorba despre clarificări sau instrucțiuni al căror conținut este de utilizare strict internă, nefiind cunoscut de către aplicanți/beneficiari și care duc la blocaje sau chiar la pierderea de finanțări. Este nevoie de transparență, corectitudine și tratament egal pentru toti aplicanții și beneficiarii de finanțări nerambursabile, pentru că economia României are o nevoie vitală de proiectele acestora, care generează locuri de muncă și prosperitate, având un impact pozitiv direct în comunitățile în care sunt implementate”.

Deși problemele de moment sunt multiple, unele dintre acestea își au originea în incapacitatea noastră cronică de a ne asuma urmărirea întocmai a documentelor strategice. Poate și din cauza lipsei de profunzime a acestor strategii, rezultat din cvasi-inexistenta consultare cu cei pe care îi vizează.

De aceea Mioara Iofciulescu, vicepreședinte OFA UGIR, coordonator departament „Dezvoltarea rețelei parteneriale”, a menționat că „draft-ul de Strategie de Competitivitate a României trebuie să facă obiectul unei dezbateri publice reale și constructive cu stakeholderii relevanți, fiindcă acest document programatic stabilește, printre altele, către ce sectoare de activitate vor merge sursele de finanțare nerambursabilă în următorii cel puțin șapte ani, iar mediul de afaceri trebuie să știe în detaliu toate aceste elemente și, bineînțeles, să participe activ la definitivarea lor”.

Anișoara Radu, președinte OFA UGIR Tulcea, a subliniat interesul în creștere al firmelor pentru instrumentele financiare dedicate mediului privat în PNRR și a prezentat o preocupare legitimă pentru o eventuală creștere a fondurilor destinate mediului antreprenorial, prin redirecționarea unei părți a sumelor dedicate în prezent investițiilor publice din PNRR care nu se vor putea finaliza și recepționa înainte de 31 august 2026, așa cum cere Comisia Europeană tuturor statelor membre.

Florentina Mănăilă, președinte OFA UGIR Buzău, a ridicat problemele recente din sfera Formării profesionale continue a adulților, și anume blocajele apărute din lipsa standardelor ocupaționale pe anumite meserii, în urma abrogării recente a acestora: „Ca urmare a Deciziilor recente ale Ministerului Educației și ANC, se arhivează mai multe standarde ocupaționale începând cu datele de 01.09.2023, respectiv 01.01.2024. Realizarea și aprobarea unor noi standarde durează, de regulă, minim 6 luni: de aceea pentru piața muncii este necesar ca un standard ocupațional să nu poată fi arhivat până nu exista altul elaborat și aprobat în loc”.

Ulterior reuniunii plenare, delegația OFA UGIR a participat la o reuniune bilaterală cu doamna Roxana Mînzatu. Mirabela Miron, președinte OFA UGIR, a reconfirmat interesul ferm al Organizației Femeilor Antreprenor de a colabora în mod constructiv cu membrii echipei guvernamentale, arătând că echipele de experte ale patronatului sunt deja pregătite cu propuneri și soluții concrete la o multitudine de subiecte de mare interes pentru viitorul economic al României.

Organizația Femeilor Antreprenor din România este un patronat cu peste 700 de membre, femei antreprenor din România, Republica Moldova, Croația și Marea Britanie. Prin misiunea sa, OFA UGIR contribuie de mai bine de 3 ani la creșterea importanței rolului femeii în dezvoltarea societății românești, la sprijinirea și promovarea femeilor antreprenor și, respectiv, la susținerea inițiativelor de business care vor genera produse și servicii inovatoare. Evenimentele și proiectele derulate pot fi descoperite pe site-ul nostru: www.ofaugir.ro.

Contact pentru presă:

Ana-Maria Icătoiu, vicepreședinte OFA UGIR

+40 741 058 423

anamaria.icatoiu@gmail.com.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *