Vizită de lucru a Organizației Femeilor Antreprenor (OFA) din UGIR la Bruxelles: un pas înainte pentru antreprenoriatul feminin și competitivitatea IMM-urilor românești

În perioada 23-25 aprilie 2024, o delegație a Organizației Femeilor Antreprenor din UGIR (OFA UGIR) a avut o serie de întâlniri la Bruxelles cu reprezentanți ai instituțiilor europene, abordând teme critice pentru sustenabilitatea și competitivitatea IMM-urilor românești.

Discuțiile au vizat sprijinirea politicilor de coeziune, reducerea disparităților regionale, simplificarea accesului la finanțări europene, integrarea egalității de gen în strategiile de dezvoltare, șamd.

Această inițiativă subliniază dedicarea OFA UGIR pentru a influența pozitiv direcțiile politicilor europene, facilitând astfel o tranziție lină și eficientă a IMM-urilor românești către o economie verde și incluzivă.

În această perioadă patronatul OFA UGIR a fost parte a mai multor reuniuni de lucru cu reprezentanți ai instituțiilor europene din cadrul:

 • DG REGIO (care sprijină România în implementarea Programelor Regionale sau a Programului Tranziție Justă), echipă condusă de Șefa de Unitate pentru România și Croația;
 • SG RECOVER (care monitorizează implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență), prin Șeful de Unitate pentru România, Estonia, Letonia și Lituania;
 • DG EMPLOYMENT (care sprijină țara noastră pentru consolidarea dialogului social, dar și pentru implementarea Programelor Educație-Ocupare și, respectiv, Incluziune și Demnitate Socială), echipă condusă de Directoarea pentru Condiții de Muncă și Dialog Social;
 • CESE (Consiliul Economic și Social European, organism consultativ care emite avize adresate Comisiei Europene, Consiliului UE și Parlamentului European, acționând ca o punte între instituțiile decizionale ale UE și cetățenii europeni), echipă condusă de Vicepreședintele pentru Comunicare.

Scopul principal al deplasării a fost discutarea cu experții europeni a unor subiecte de interes major pentru IMM-urile din România, cum ar fi:

 • Elemente preliminare de configurare a discuțiilor ce vor avea loc în următorii ani cu privire la Politica de Coeziune post-2027;
 • Propunerile concrete ale OFA UGIR pentru reducerea disparităților dintre județe ale aceleiași regiuni de dezvoltare (abordând inclusiv „buzunarele” de subdezvoltare);
 • Măsurile concrete propuse de către OFA UGIR pentru creșterea nivelului de diseminare a informațiilor legate de apelurile de proiecte cu fonduri europene dedicate IMM-urilor, având în vederea multitudinea de programe disponibile pe Cadrul Financiar Multianual 2021-2027, în așa fel încât să crească gradul de conștientizare și interes în rândul potențialilor beneficiari;
 • Propunerile OFA UGIR de simplificare, flexibilizare și accelerare a accesului IMM-urilor la finanțările nerambursabile europene (inclusiv posibilitatea ca, pentru apelurile de proiecte de valori mici, să nu mai fie nevoie de consultanți);
 • Integrarea obiectivelor de egalitate de gen în strategiile de dezvoltare regională, în așa fel încât România să profite la maxim de participarea femeilor în economie și în afaceri;
 • Propunerile OFA UGIR de programe naționale pentru educația antreprenorială a fetelor și, respectiv, a femeilor adulte (inclusiv pentru femeile care provin din zonele rurale sau dezavantajate);
 • Nevoia de educare și informare a antreprenorilor, în cadrul unor workshop-uri aplicate precum cele derulate de OFA UGIR, cu privire la elementele de bază pe care trebuie în mod obligatoriu să le cunoască atunci când decid să acceseze o finanțare nerambursabilă pentru proiectele lor în așa fel încât, pe de o parte, să își maximizeze șasele de reușită și, pe de altă parte, să evite greșelile care îi pot costa chiar grantul nerambursabil;
 • Inițiative pentru dezvoltarea sustenabilă a IMM-urilor românești și pentru tranziția acestora către o economie verde competitivă, ca instrumente pentru creșterea competitivității lor pe plan internațional;
 • Nevoia vitală a implementării unui program de alfabetizare climatică a întreprinzătorilor mici și mijlocii, în special a celor care activează în domenii de activitate energo-intensive, precum: producția, fabricarea, procesarea (inclusiv alimentară), etc, program precum cel propus de OFA UGIR;
 • Necesitatea implementării unui program național multi-instrument, așa cum este cel propus de OFA UGIR, pentru a facilita accesul IMM-urilor la audituri energetice și la implementarea unor măsuri concrete de îmbunătățire a eficienţei energetice, ceea ce s-ar traduce imediat în creșterea competitivității și, respectiv, a rezultatului operațional.

„Vizita delegației OFA UGIR la Bruxelles marchează un moment semnificativ în promovarea intereselor antreprenoriale din România la nivel european.

Discuțiile detaliate și propunerile concrete adresate instituțiilor europene subliniază angajamentul ferm al OFA UGIR de a sprijini dezvoltarea sustenabilă a IMM-urilor românești și de a integra egalitatea de gen în toate aspectele economice și sociale.

Este un pas esențial către consolidarea unei colaborări fructuoase cu partenerii noștri europeni, ce va aduce beneficii tangibile și va spori vizibilitatea IMM-urilor din România conduse de femei”, a declarat Mirabela Miron, președinta OFA UGIR.

„Prin acest dialog constructiv, OFA UGIR nu doar că a reușit să pună pe agenda europeană problemele cu care se confruntă antreprenorii români, dar a și consolidat o punte vitală între instituțiile Uniunii Europene și comunitățile de afaceri locale.

Continuarea acestor eforturi va juca un rol crucial în asigurarea unei tranziții juste și eficiente spre o economie verde și incluzivă, contribuind astfel la o Românie mai competitivă, mai prosperă și echitabilă.

Astfel, reafirmăm angajamentul nostru de a lucra neîncetat pentru a ne asigura că inițiativele noastre răspund nu doar nevoilor actuale, dar și aspirațiilor de viitor ale antreprenorilor români, promovând o dezvoltare care să fie în acord cu valorile europene”, a completat Ana-Maria Icătoiu, vicepreședinta OFA UGIR.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *